หน้าหลัก
บริษัทของเรา
สินค้าและบริการ
การสั่งซื้อ
สิ่งที่น่าสนใจ
ติดต่อเรา
หน้าหลัก สินค้าและบริการ
Strength cube กับ cylinder ต่างกันอย่างไร
Strength (ksc.) หรือ ค่ากำลังอัดประลัย(กก./ตร.ซม.) คือตัววัดค่าความแข็งแรงของคอนกรีตซม. มีหน่วยวัดเป็น แรง/ตร.(กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) ซึ่งจะต้องมีกำหนดไว้ในแบบก่อสร้างทุกโครงการ เพราะคอนกรีตที่ใช้งานของโครงสร้างต่างกันก็จะมีค่าความแข็งแรงไม่เท่ากัน การทดสอบกำลังอัดคอนกรีตนั้น ในบ้านเรามีกำหนดกำลังอัดคอนกรีต 2 แบบ คือ
* ตามมาตรฐานอเมริกา ใช้ก้อนตัวอย่างทดสอบทรงกระบอก(Cylinder)
* ตามมาตรฐานอังกฤษ ใช้ก้อนตัวอย่างทดสอบทรงลูกบาศก์(Cube)
ซึ่งคอนกรีตตัวเดียวกัน หากทำการทดสอบกำลังอัดที่รูปทรงต่างกัน มีผลให้ค่ากำลังอัดที่รับได้ต่างกัน โดยคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์(cube) จะให้ค่ากำลังอัดที่สูงกว่ารูปทรงกระบอก
สาเหตุที่กำลังอัดของทั้ง 2 รูปทรงให้ค่ากำลังอัดที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะใช้ ส่วนผสมคอนกรีตเดียวกัน เนื่องจาก
1) องค์ประกอบเรื่องความชะลูดของรูปทรง ทรงกระบอกจะมี สัดส่วนความชะลูด (ความสูงต่อความกว้าง) มากกว่ารูปทรงลูกบาศก์ อัตราส่วนความชะลูดที่มากกว่านี้จะทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนัก น้อยกว่ารูปทรงลูกบาศก์
2) ขณะที่กดก้อนตัวอย่างนั้น ก้อนตัวอย่างจะแตกออกด้านข้าง ทำให้แรงเสียดทานระหว่างผิวของก้อนตัวอย่างกับแผ่นรองกด แรงเสียด ทานนี้จะก่อให้เกิดแรงต้านทานต่อการแตกด้านข้างของก้อนตัวอย่างที่ เรียกว่า Confining stress ซึ่งค่า Confining stress จะมีค่ามากถ้าผิวสัมผัส ของก้อนตัวอย่างกับเครื่องกดมีค่ามาก ดังนั้นผลทดสอบกำลังอัดรูปทรง ลูกบาศก์จึงให้ค่าสูงกว่ารูปทรงกระบอก
ทั้งนี้ หากเราต้องการแปลงค่าทดสอบกำลังอัดจากรูปทรงกระบอกเป็นรูปทรงลูกบาศก์ หรือรูปทรงลูกบาศก์เป็นรูปทรงกระบอกก็สามารถทำได้จากสูตรในการแปลงค่ากำลังอัด ได้แก่ ค่ากำลังอัดรูปทรงกระบอก = 0.833 X ค่ากำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์

รวบรวมโดย : Me Concrete
แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
1.TPA NEWS คอลัมน์ คบเด็กสร้างบ้าน โดยนิพนธ์ ลักขณาอดิศร http://www.tpa.or.th/tpanews/upload/mag_content/38/ContentFile578.pdf